Au Pair

Behovet for at få passet sine børn og få hjælp til lettere husarbejde kan være så stort, at nogle vælger at få en au pair.

 

Har du lyst til at blive au pair?

Har du lyst til at blive au pair, så opret en profil her på jobbi.dk, så værtsfamilier kan gå ind og finde dig. Au Pair betyder ”på lige fod” eller ”på lige vilkår”. Ideen med en au pair er således, at du skal indgå i en værtsfamilie på lige fod med andre familiemedlemmer.

Længden af et au pair ophold kan variere afhængig af, hvad du aftaler med din værtsfamilie. Mange ophold varer omkring et år. Mange forbinder det med at være au pair med at være pige. Det overvejende flertal er også piger, men der er bestemt også muligheder for drenge, så det er bare med at få oprettet en god profil. Det vil helt sikkert være populært hos mange familier.

Et au pair ophold er ikke nødvendigvis forbundet med udlandet. Mange danske familier søger også efter en dansk au pair, selv om ordningen for mange giver associationer til et ophold i udlandet eller at danske værtsfamilier tager en udenlandsk au pair ind.

Som dansk au pair i Danmark kommer du selvfølgelig ikke til at opleve en ny kultur eller lære et nyt sprog, som vidste du rejste til et andet land, men derfor kan du sagtens opnå nogle anderledes og unikke oplevelser.

Omvendt bliver du fri for sprogbarrieren, og du er allerede inde i kulturelle og samfundsmæssige forhold. Du vil sandsynligvis også kunne ses med din biologiske familie i løbet af de måneder, som et au pair ophold varer. Det er lidt sværere, hvis man vælger at rejse til USA i et år.

En fordel ved et au pair ophold, uanset om du rejser til Kuala Lumpur eller Kalundborg, er at det giver dig en enestående mulighed for at blive del af en anden familie. Samtidigt er det en billig måde at tage et sabbatår på, da et au pair ophold giver dig gratis kost og logi, og du får udbetalt lommepenge.

Dit arbejde vil være at lave huslige opgaver, hvor børnepasning ofte vil være det, som fylder mest.

Når du opretter en profil så giv en god og fyldestgørende beskrivelse af dig selv, så værtsfamilierne kan få en ide om, hvem du er og hvilke interesser, som du har.

Au Pair ophold

I forbindelse med au pair ordningen i Danmark findes der en række regler, som skal være opfyldt for at et ophold kan godkendes. Her gælder fx:

  • du kan blive au pair, hvis du er fyldt 17 år, men du må ikke være fyldt 30 år, når du ansøger om at blive au pair. Du bliver del af en værtsfamilie, og som modydelse hjælper du med huslige opgaver som børnepasning, rengøring, madlavning og tøjvask.
  • du skal arbejde mindst 3 timer hver dag og højest 5 timer om dagen – altså mellem 18 og 30 timer om ugen. Som au pair skal du have mindst en hel fridag hver uge.
  • Du skal som au pair modtage lommepenge, hvilket er mindst 3.300 brutto pr. måned (tal fra 2015). Desuden skal du have gratis kost og logi hos værtsfamilien.

I kan læse meget mere om regler og krav til au pair ophold på https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/au_pair. På siden findes der oplysninger om bla. hvordan man forholder sig med hensyn til folkeregisteret, arbejdsskadeforsikring, skat og ferie. Siden er udgivet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.